Работа

Търговски представител за регион Варна

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА /функции/:
1. Извършва продажби на лабораторно оборудване, реактиви и консумативи за клинична лаборатория.
2.Участва в разработване и оптимизиране на търговската стратегия на компанията.
3.Участва в организация и подготовка на тръжни документи.
4.Участва в разработване и реализиране на различни проекти на дружеството.
5.Изготвя презентации, участва в промоционални проекти – представяне на компанията на конгреси, медийни изяви и пред клиенти в ежедневната си работа.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Образование: висше образование – биология, химия, ветеринарна медицина или икономика
2. Квалификация: опит в продажби и контакти с клиенти – минимум 3 години на едно и също работно място
3. Езици (ниво): английски език – на добро ниво
4. Шофьорска книжка – възможност за интензивни пътувания
5. Компютърни умения – Word, Excel, Power Point, Internet
6. Личностови особености: комуникативен и мотивиран да работи
1. Вид на трудовия договор: постоянен с 6-месечен изпитателен срок
2.Стартова заплата: по договаряне в зависимост от трудовия стаж и квалификацията
3. Работно време: 8 часа
4. Работно място: офис Варна с много пътувания в североизточна България
5. Други: пълна осигуровка върху брутното възнаграждение (заплатата се получава по разплащателна карта) и месечни бонуси върху обема реализирани продажби.