Условия

Фирма Перфект Медика ООД обработва личните данни, които предоставяте с попълването на настоящия формуляр в електронна форма като ги съхранява за ограничено време, на локални сървъри, собственост на дружеството с ограничен достъп, разположени в охраняем обект с ясно разписани мерки за сигурност. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер, firewall и достъпът до тях е контролиран с нива на достъп, потребителско име и парола.

В определени случаи може да възникне задължение да предоставим информация на компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим.

Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели.