HРLC-723-G8 е автоматичен анализатор, работещ на принципа на високопроизводителна течна хроматография, предназначен за бързо и точно количествено измерване на HbA1c. Използва се за скрийнинг, диагностика на диабет и мониторинг на терапията.  Резултатите за HbA1c  не се повлияват от наличието на варианти, нито от присъствието на HbF  или  карбамилиран и ацетилиран Hb. Няма интерференции.