Перфект Медика представя нов, портативен, касетъчен кръвно-газов анализатор, ABL9 произведен от фирма Radiometer. ABL9 разполага с модерен интерфейс, отговарящ на най-новите тенденции и технологии и измерващ 8 параметъра – кръвни-газове и електролити. Анализаторът  има възможност да изчислява и допълнителни 20 показателя. Повече подробности можете да прочетете в раздел „Продукти“.