АВТОМАТИЧЕН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР BS-200E

Автоматичен, селективен, биохимичен анализатор, 200 теста на час

ПРИНЦИП НА ИЗМЕРВАНЕ

Абсорбционна фотометрия и турбидиметрия

МЕТОДИ

Крайноточков, кинетичен, с фиксирано време, работа с един или два реактива, моно/дихроматичен, линейна и нелинейна многоточкова калибрация

РАБОТЕН ДИСК

40 поз. за пациентски проби, 40 поз. за реактиви, с вграден хладилник

ПИПЕТОР ЗА ПРОБА

Със защита против изкривяване и датчик за ниво

АВТОМАТИЧНО РАЗРЕЖДАНЕ

Да, предварително и при необходимост

РЕАКТИВЕН ПИПЕТОР

Със защита против изкривяване, датчик за ниво и софтуерно задание за периодична проверка на оставащото количество реактив

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА

37± 0.1°С

ИЗМЕРВАЩ МОДУЛ

Дифракционна решетка с 12 дължини на светлинната вълна

КЮВЕТИ

За многократна употреба. Миеща станция за 8-степенно измиване на кювети и пипетори с топла вода и детергент

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

L-J, Westguard, twin plot Westgard multi-rule, Cumulative sum check, Twin plot

РАЗХОД НА ВОДА

макс. 5 л/час

РАЗМЕРИ, ТЕГЛО

860mm x 700mm x 625mm; 130kg

ДРУГИ

Двупосочна комуникация в ЛИС

Close ×