AВТОМАТИЧЕН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР BS-230

Автоматичен, селективен, биохимичен анализатор, до 200 теста на час без ISE, затворена аналитична система

ПРИНЦИП НА ИЗМЕРВАНЕ

Абсорбционна фотометрия и турбидиметрия

МЕТОДИ

Крайноточков, кинетичен, с фиксирано време, работа с един или два реактива, моно/дихроматичен, линейна и нелинейна многоточкова калибрация

РАБОТЕН ДИСК

80 позиции за реактиви и 40 позиции за проби с хладилник на борд

ПИПЕТОР ЗА ПРОБА

Със защита против изкривяване и датчик за ниво

АВТОМАТИЧНО РАЗРЕЖДАНЕ

Дилутор за автоматично разреждане преди анализ и при необходимост

РЕАКТИВЕН ПИПЕТОР

Със защита против изкривяване, датчик за ниво и софтуерно задание за периодична проверка на оставащото количество реактив

РЕАКЦИОНЕН ОБЕМ

100~360 uL в кювети за еднократна употреба

ИЗМЕРВАЩ МОДУЛ

Фотометър.- 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 nm
Кювети – пластмасови, за еднократна употреба.

РЕАКТИВИ

Оригинални, течни реактиви

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

X-R, L-J, Westgard multi-rule, Cumulative sum check, twin plot

РАЗХОД НА ВОДА

< 2 л/час

РАЗМЕРИ, ТЕГЛО

690 мм; 580 мм; 595 мм; 47 кг

ДРУГИ

RS-232 за двупосочна комуникация в ЛИС

СЕРТИФИКАТИ

ISO 13 485: 2003, ISO 9001:2015, CE-mark

Close ×