Анализатор за гликиран хемоглобин HРLC723 – G8

Автоматичен анализатор, работещ на хроматографски принцип, предназначен за бързо и точно количествено измерване на гликиран хемоглобин (общ и варианти).

ПРИНЦИП НА РАБОТА

HPLC
Резултатите за HbA1c не се повлияват от наличието на варианти, нито от присъствието на HbF или карбамилиран и ацетилиран Hb.
Няма интерференции - Програмирането на критерии за маркиране с флагчета улеснява интерпретиране на резултатите и повишава безопасността на работа

МЕТОД

Директно определяне на стабилния HbA1c

КОЕФИЦИЕНТ НА ВАРИАЦИЯ

CV <1 %

БЪРЗИНА

Време до първия резултат 3.5 минути, след което за всеки следващ е 1.6 минути

АУТОЛОУДЪР

Аутолоудер за 90 епруветки

АВТОМАЗТИЗАЦИЯ

Автоматично пробиване на капачките на вакутейнерите, вграден баркод скенер и програма за автоматична поддръжка на анализатора

ИНТЕРФЕЙС

Регистрира и проследява реактивите по различни критерии (партиден номер, срок на годност, количество)
Двупосочна комуникация в ЛИС

STAT-позиция за спешни проби

Close ×