Пламъков фотометър Sherwood M410 /M420

Едноканален или двуканален пламъков фотометър за определяне на електролити в кръвта с кварцови филтри за Na/K/Li и допълнителна опция за дилутор и принтер

Close ×