Имунологичен анализатор AIA 900-II

Имунологичен анализатор AIA 900 с уникална система по отношение на икономически резултати – няма загуба на реактив, няма задължителна минимална разфасовка на реактивите

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

90 теста на час; до 5 теста на пациент

ИНТЕРФЕЙС

Вграден баркод скенер и принтер
LIS - протокол

КАЛИБРАЦИОНЕН ИНТЕРВАЛ

90 дни за всички тестове

ПОДГОТОВКА НА РЕАКТИВИ

Не изисква предварителна подготовка
1 чашка = 1 тест = 1 пациент

Съдове за пробата

Работи с различни по вид съдчета – епруветки, вакутейнери, чашки Hitachi

Close ×