КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР ABL-5

Надежден и прецизен базов модел кръвно-газов анализатор с електроди с дълъг живот

ИЗМЕРВАНИ ПАРАМЕТРИ

Измерва pH, pO2, pCO2 и изчислява 13 допълнителни показателя

ПРИНТЕР

Вграден принтер

Размер на пробата

85uL проба от спринцовка или капилярка

ИНТЕРФЕЙС

Изход за LIS/HIS

Close ×