КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР ABL-800 FLEX

Първият в света автоматизиран кръвно-газов анализатор с три спринцовки PICO™ измерващ 17 параметъра и изчисляващ допълнителни 49 показателя

ИЗМЕРВАНИ ПАРАМЕТРИ

pH, pO2, pCO2, sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FmetHb, FHbF, FHHb, cK+, cNa+, cCl-, cCa2+, cGlu, cLac, ctBil

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

Autocheck™ модул за автоматичен QC

ПАМЕТ

Вграден баркод скенер, памет за 2000 резултата, 1000 калибрации и 1500 QC

РАЗМЕР НА ПРОБАТА

Микропроба до 35uL

СВЪРЗАНОСТ

Изход за LIS/HIS

Close ×