КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР COMBI LINE III

Надеждността и прецизността на системите за анализ на ESCHWEILER са представени в новата комбинирана линия COMBI-LINE III-с модерен дизайн и най-съвременна технология.

ИЗМЕРВАНИ ПАРАМЕТРИ

pH, pO2, pCO2, tHbc, cK+, cNa+, cCl, cCa+, бараметрично налягане

КАЛИБРИРАНЕ

Cal-Pack калибриращи касети

ИНТЕРФЕЙС

7" широкоекранен LED oсветен дисплей ТFT. Бърз, тих термо-принтер

СВЪРЗАНОСТ

Свързване чрез LAN мрежа.
Интегрирана база данни за пациенти и QC-данни

Close ×