АВТОМАТИЧЕН АНАЛИЗАТОР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УРИНЕН СЕДИМЕНТ FUS-100

Автоматично „разпознаване” на елементите на уринния седимент на принципа на електронна „невронна мрежа”, изброяване, класиране и архивиране на резултатите, вкл. първичните микроскопски изображения.

Автоматична калибрация, контрол на качеството и ежедневна поддръжка на системата. Автоматична самодиагностика на анализатора.

FUS-100 може да се интегрира с Автоматичния Уринен Анализатор H-800 на фирма DIRUI в автоматична аналитична система за урианализ с цел получаване на цялостни резултати за химичните и физичните компоненти, съдържащи се в урината.

Принцип на работа: Проточна цитометрия

Параметри: еритроцити, левкоцити, епителни клетки, цилиндри, кристали, бактерии, дрожди, сперматозоиди и др.

Производителност: 50 проби/ час

Обем на пробата: минимален обем: 4мл нецентрофугирана урина; аспириран обем: около 0.6мл

Въвеждане на идентификационна информация посредством баркод или от клавиатура.

Памет ≥ 10,000 записа

Нр мастилено-струен принтер

Close ×