Автоматичен хибриден урианализатор FUS-2000

Капацитет за зареждане

50 проби (с опция за 270)

Операционна система

Windows XP, с възможност за свързване към LIS и HIS

Памет за данни

100000 резултата

Комуникационен интерфейс

RS-232 USB мрежов интерфейс

Размери

779 мм х 688 мм х 584 мм

Принтер

Външен принтер

Производителност - химичен анализ

240 теста на час

Обем на пробата - химичен анализ

Минимален обем : 2 ml; аспириран обем : 1 ml

Анализирани показатели

Уробилиноген, Билирубин, Кетони, Кръв,Белтък, Нитрити, Левкоцити, Глюкоза, pH, Креатинин, Калций, Витамин C, Микроалбумин, относително тегло, цвят, мътност

Принцип на измерване

Фотоелектрически колориметър

Дължина на вълната

525 nm, 572 nm, 610 nm, 660 nm

Максимален брой ленти на зареждане

200 ленти

Анализ на формени елементи в урината
Производителност

120 теста на час

Обем на пробата

Минимален обем : 3 ml; аспирационен обем : 1,8 ml

Анализирани показатели

Еритроцити, левкоцити, сквамозни епители, несквамозни епителни клетки, транспарентни цилиндри, некласифицирани цилиндри, кристали, MUSC, бактерии, дрожди, брой левкоцити и сперматозоиди

Принцип на анализиране на пробата

Флоуцитометър

Технология с дигитално изображение
АII софтуер

Close ×