УРИАНАЛИЗАТОР H-100

Макс. 120 пациента/ на час

Съхранява резултатите на 1000 пациента

Работи с мултипараметрови тест-ленти и определя до 12 уринни показателя, включително микроалбуминурия (уробилиноген, билирубин, белтък, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, рН, левкоцити, кръв, аскорбинова киселина, микроалбумин)

Урианализатор H-100 е с вграден фотометър и измерва с 4 филтъра (525nm, 572nm, 610nm, 660nm)

Високотехнологичният сензор и дигиталната система елиминират субективни грешки, предизвикани от недостатъчно осветление и/или различия в индивидуалното цветоусещане на лаборантите

Има вградени принтер и паралелен порт за външен принтер (опция)

RS 232 порт за външен баркод скенер

Автоматична корекция на показателите рН и относително тегло при интензивно оцветени проби

Влизащите в контакт с уринните проби модули и детайли са изработени от самоочистващ се материал (имащ и антибактериално действие), което облекчава поддръжката на апарата

Затворена система за събиране на отпадните тест-ленти свежда до минимум инфекциозния риск на работното място

Тегло 3.6 кг.

Close ×