THROMBOTIMER (ЕДНОКАНАЛЕН, ДВУКАНАЛЕН И ЧЕТИРИКАНАЛЕН)

THROMBOTIMER (ЕДНОКАНАЛЕН, ДВУКАНАЛЕН И ЧЕТИРИКАНАЛЕН) е серия съчмени коагулометри с патентована оптико-механична система. Всички функции на коагулометъра се контролират от вграден микрокомпютър.

Измерване на РТ, АРТТ, ТТ, фибриноген и фактори FII - FXII

Автоматично стартиране на таймера за време на инкубиране веднага след поставяне на кюветата

Автоматично стартиране на измерването след пипетиране на реактив

Автоматично изчисляване и изразяване на резултатите върху екрана в секунди (sec.), процент активност (% ) и INR

Лесно и бързо въвеждане на калибриращи криви

Въвеждане на време за инкубиране, различно от стандартното

Въвеждане на данни, специфични за някой от реактивите (контролни стойности, ISI)

RS 232 за свързване на принтер или EDP връзка

Контрол на процеса на реакцията

Програма за самотестване с алармени съобщения за критично измерване

Външен принтер

Софтуерът на апарата автоматично компенсира промените, които настъпват в системата, напр. стареене на LED;

Close ×